Met betrouwbare identificatie en digitale ondertekening online akten passeren

De Eerste Kamer heeft op 21 april jongstleden ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid  die het mogelijk maakt om digitale middelen in te zetten bij het passeren van notariële akten in noodsituaties. Het besluit betreft het gebruik van audiovisuele middelen waarbij de notaris in het dossier goed moeten verantwoorden waarom dat is gedaan. De KNB vindt deze werkwijze passen bij de rol van de notaris die ook in de huidige situatie continuïteit dient te bieden aan rechtzoekenden en hen in staat moet blijven stellen afspraken in een notariële akte vast te leggen.

De tijdelijke wet biedt de notaris de mogelijkheid via audiovisuele verbinding bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het gaat daarbij onder meer om het identificeren van partijen, bestaande uit het valideren van een ID-bewijs en verifiëren van de houder daarvan. Het is echter in de praktijk uiterst lastig om via een audiovisuele verbinding een ID-bewijs te valideren. Dit vereist een grondige training.

Met de bewezen en gecertificeerde techniek beschikbaar gesteld via een mobiele app (CheckedID) van JanusID kan een notaris wel een ID-bewijs eenvoudig valideren. De echtheid van het ID-bewijs van de ondertekenaar wordt vastgesteld, onder meer door het uitlezen van de NFC chip in het paspoort. Ook wordt vastgesteld dat de ondertekenaar de eigenaar van het ID-bewijs is. Deze laatste verificatie omvat tevens een ‘liveness check’ om te borgen dat de ondertekenaar op afstand een ’echt persoon’ is. Hiermee wordt identiteitsfraude voorkomen. De uitkomst is in de vorm van een verificatierapport beschikbaar.

Met een betrouwbare identiteit kunnen vervolgens documenten rechtsgeldig digitaal ondertekend worden met het ondertekenplatform van Zynyo. Ondertekende documenten worden digitaal verzegeld en voorzien van een akte van ondertekening met de identiteit van de ondertekenaar en tijdstempels van alle ondertekenacties.

Met deze geïntegreerde onderteken- en identiteitsverificatie-dienst van JanusID en Zynyo wordt de authenticiteit van de getekende akte door een ondertekenaar op afstand sterk verhoogd en voldoet deze optimaal aan de voorschriften die aan een notariële akte worden gesteld zoals vereist in de spoedwetgeving.

De combinatie van het onderteken platform van Zynyo met de identiteitsverificatie app (CheckedID) van JanusID is gemakkelijk in het gebruik, voor zowel notarissen als ondertekenaars. De combinatie wordt bijvoorbeeld al toegepast voor het geheel online afsluiten van een onderhands levenstestament. Daarbij wordt aan deze akte het verificatierapport gehecht, welke integraal wordt ondertekend door cliënten.

Wij bespreken graag hoe deze oplossing ook voor u kan werken via een video call. Zo kunt u als notaris uw klanten ook in deze bijzondere tijden goed bedienen, met de hoogst mogelijke zekerheid dat de getekende akte voldoet aan de voorschriften waarin de vorm van een notariële akte wordt geëist.  U kunt ons bereiken op 070 – 783 0700 of door een email te sturen via deze link.