identiteitscontrole voor makelaars en taxateurs

CheckedID voor makelaars en taxateurs

Als makelaar of taxateur van onroerend goed bent u verplicht om vast te stellen met wie u te maken heeft als cliënt, vóór het sluiten van een overeenkomst. Dit onder meer conform de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Alhoewel de wet geen concrete richtlijnen voor het vaststellen van een identiteit geeft, is het verstandig om dit zorgvuldig te doen. En ook zodanig dat u achteraf indien nodig kunt aantonen dat u dit zorgvuldig heeft gedaan.

CheckedID biedt hiervoor dé oplossing: een snelle, gebruiksvriendelijke én goedkopere manier om de identiteit van iemand vast te stellen, en kan dit ook op afstand doen zodat uw client zich niet hiervoor specifiek bij u moet melden. In één keer goed. Daarnaast borgt CheckedID ook dat er geen datalekken kunnen ontstaan tijdens het verificatieproces.
De kans op een datalek wordt aanzienlijk vergroot door de manier waarop informatie van ID-documenten vandaag de dag vaak worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het fotograferen van ID-documenten op een smartphone: deze foto’s staan op de telefoon en worden vaak niet (tijdig) gewist en vervolgens automatisch gekopieerd naar de (persoonlijke) cloudopslag;
  • het opslaan van de foto op een PC om vervolgens te mailen of uploaden via een website: deze foto’s worden vaak niet (tijdig) van de PC verwijderd;
  • het kopiëren van een ID-document op een kopieermachine: de meeste kopieermachines hebben geheugens die niet regelmatig worden gewist;
  • het versturen en ontvangen van kopieën van ID-documenten via Whatsapp: deze blijven vaak zowel in de app staan maar worden ook gekopieerd naar de fotogalerij op de telefoon en geback-upt naar de (persoonlijke) cloud;
  • het versturen van kopieën van ID-documenten via email: deze blijven vaak in de mailbox staan en worden niet (tijdig) gewist.

In het kader van de AVG zijn dit onwenselijke situaties: u heeft als verwerkingsverantwoordelijke geen inzicht in en controle op waar persoonsgegevens zich bevinden. Tevens ontvangt u als resultaat van de verificatie een beveiligd rapport waarmee u te allen tijde kunt aantonen dat de identiteitsverificatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

CheckedID realiseert significante kostenbesparingen voor u door:

  • Het betrouwbaar en zorgvuldig kunnen verifiëren van iemand op afstand waardoor niet onnodig tijd wordt verloren en kosten worden gemaakt met reizen en/of wachten;
  • Indien u al gebruik maakt van een digitale identiteitsverificatiedienst, het tot nul kunnen reduceren van het aantal rejects waardoor minder handlingskosten vereist zijn door uw medewerkers en uw cliënten niet meerdere keren benaderd hoeven te worden;
  • Indien uw medewerkers de identiteitsverificatie handmatig uitvoeren, het niet meer hoeven trainen van uw medewerkers in het controleren van identiteitsdocumenten, en het vermijden van kosten voor controleapparatuur en documentatie;
  • Een significante vermindering van uw inspanningen om de opslag van persoonsgegevens die u wettelijk mag verzamelen inzichtelijk te maken en te houden.

Kortom, gemak, snelheid én zorgvuldigheid. En u straalt uw professionaliteit uit richting uw cliënten. Benieuwd hoe dit voor u zou kunnen werken? Zend ons vandaag nog een verzoek voor een afspraak!