identiteitscontrole inzageverzoeken

CheckedID voor inzageverzoeken

Indien u als organisatie als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt kunt u op grond van de AVG artikel 15 aanvragen verwachten van personen, die een verzoek tot inzage doen met betrekking tot de gegevens die u van hen verwerkt (heeft). De wet biedt geen concrete richtlijnen voor het doen van een dergelijk verzoek. Dat u de identiteit van de aanvrager (of: betrokkene) zorgvuldig moet vaststellen is echter onvermijdelijk. Het laatste wat u wilt is dat u mogelijke gevoelige persoonsgegevens in handen van de verkeerde persoon geeft.
Het gebruikelijk meesturen van een kopie van een ID-document volstaat daarvoor niet: u weet immers niet of de betrokkene diens kopie naar u heeft gestuurd, of die van iemand anders. Ook is het onmogelijk om aan een kopie te zien of het document is vervalst.

CheckedID biedt hiervoor dé oplossing: een snelle, professionele en gebruiksvriendelijke manier om de identiteit van iemand vast te stellen, en kan dit ook op afstand doen zodat de aanvrager zich niet hiervoor bij u moet melden. In één keer goed. Daarnaast borgt CheckedID dat er ook tijdens het verificatieproces geen datalekken kunnen ontstaan.

Een datalek kan ontstaan als persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. De manier waarop informatie van ID-documenten wordt uitgewisseld kan een datalek veroorzaken. Bijvoorbeeld als een niet beveiligde kopie paspoort via een algemeen emailadres (info@…) binnenkomt. Of tussen medewerkers en/of administraties kan worden verspreid. En het wellicht zwaarstwegende datalekrisico is dat gevoelige persoonsgegevens bij een niet-betrokkene terechtkomen.
In het kader van de AVG zijn dit onwenselijke situaties: u heeft als verwerkingsverantwoordelijke geen inzicht in en controle op waar persoonsgegevens zich bevinden.

Kortom, gemak, snelheid én zorgvuldigheid. En u straalt uw professionaliteit uit richting uw cliënten. Benieuwd hoe dit voor u zou kunnen werken? Zend ons vandaag nog een verzoek voor een afspraak!