Verander het ID-fraude paradigma

Regelmatig komen interessante verhalen naar voren die illustreren hoe nietsvermoedende burgers soms onverwacht in grote moeilijkheden verzeild raken. Zo werden in deze aflevering van Rambam op 10 januari 2019 een paar sprekende voorbeelden getoond, die niet echt moeilijk zijn op te zetten. Om de burgers voor deze gevaren te behouden, komen het ministerie van Buitenlandse zaken, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Consumentenbond en de Fraude Helpdesk met goedbedoelde tips en adviezen die moeten voorkomen dat er iemand slachtoffer wordt.

Het is echter opvallend dat er geen tips en adviezen worden gegeven voor de verzoekende partij om fraude tegen te gaan. Misschien omdat ‘de wet’ voldoende duidelijkheid biedt ten aanzien van wat wel en wat niet mag? Handhaving is marginaal en tot dusver meestal ‘window-dressing’. Het verzoeken, kopiëren en verwerken van kopieën ID-bewijs blijft op ongekende hoogte voortbestaan. Ongeacht wat de AVG of de Wet op de identificatieplicht (WiD) hierover zeggen.

Het is niet meer dan logisch, en handhaafbaar, dat een verantwoordelijke (in AVG taal) de verantwoordelijkheid neemt om identiteitsverificatie correct uit te voeren. En daarbij legitieme zorgen over ID fraude wegneemt bij zijn klanten en derde partijen.

Laten we het omdraaien, en de verantwoordelijke de last van ID-fraude dragen. Als een organisatie een overeenkomst sluit die gebaseerd is op een incorrect geverifieerde identiteit, dan moet deze voor de gevolgen opdraaien. En zeker niet de persoon die er onbewust bij betrokken is geraakt.

Optimale identiteitsverificatie betekent dat wordt vastgesteld dat a. een ID-bewijs echt en geldig is, en b. de houder toebehoort. Om ID fraude te voorkomen, moet een verantwoordelijke aantonen dat hij alles dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, heeft gedaan om de identiteit van zijn klant vast te stellen. Als een woningverhuurder een woning verhuurt aan iemand met een vervalste ID-kaart, mag de echte houder van die ID-kaart nooit het slachtoffer worden.

Hedendaagse technologieën kunnen deze vervalsingen eenvoudig ontdekken, met behulp van een gewone smartphone.