Identiteitscontrole voor advocaten

CheckedID voor advocatenkantoren

Als advocaat of notaris bent u verplicht om vast te stellen met wie u te maken heeft als cliënt. Dit onder meer conform de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) alsook de Wet op het Notarisambt (Wna). Alhoewel de wet geen concrete richtlijnen voor het vaststellen van een identiteit geeft, is het verstandig om dit zorgvuldig te doen. En ook zodanig dat u achteraf indien nodig kunt aantonen dat u dit zorgvuldig heeft gedaan.

CheckedID biedt hiervoor dé oplossing: een snelle, gebruiksvriendelijke én goedkopere manier om de identiteit van iemand vast te stellen, en kan dit ook op afstand doen zodat uw client zich niet hiervoor specifiek bij u moet melden. In één keer goed. Daarnaast borgt CheckedID ook dat er geen datalekken kunnen ontstaan tijdens het verificatieproces.
Tenslotte ontvangt u als resultaat van de verificatie een beveiligd rapport waarmee u te allen tijde kunt aantonen dat de identiteitsverificatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

CheckedID realiseert significante kostenbesparingen voor u door:

  • Het betrouwbaar en zorgvuldig kunnen verifiëren van iemand op afstand waardoor niet onnodig tijd wordt verloren en kosten worden gemaakt met reizen en/of wachten;
  • Indien u al gebruik maakt van een digitale identiteitsverificatiedienst, het tot nul kunnen reduceren van het aantal rejects waardoor minder handlingskosten vereist zijn door uw medewerkers en uw cliënten niet meerdere keren benaderd hoeven te worden;
  • Indien uw medewerkers de identiteitsverificatie handmatig uitvoeren, het niet meer hoeven trainen van uw medewerkers op het onder meer kunnen herkennen van vervalste identiteitsdocumenten;
  • Een significante vermindering van uw inspanningen om de opslag van persoonsgegevens die u wettelijk mag verzamelen inzichtelijk te maken en te houden.

Kortom, gemak, snelheid én zorgvuldigheid. En u straalt uw professionaliteit uit richting uw cliënten. Benieuwd hoe dit voor u zou kunnen werken? Zend ons vandaag nog een verzoek voor een afspraak!