identiteitscontrole woningcooperatie

CheckedID voor woningcorporaties

Als u kamers, appartementen of woningen verhuurt wenst u de identiteit van de huurder vast te stellen. Omdat er geen wettelijke grondslag is, bijvoorbeeld de Wet op de identificatieplicht (WiD), dient u dit zorgvuldig en conform wat wel is toegestaan te doen. Het vastleggen van het persoonsnummer (BSN) is in ieder geval niet toegestaan, en de pasfoto kunt u beter ook vermijden. Het wissen van die gegevens vergt enig handwerk. Doordat dit in de praktijk nog wel eens wordt vergeten, kunt u daardoor onbedoeld in de problemen komen.

CheckedID biedt hiervoor dé oplossing: een snelle, gebruiksvriendelijke én goedkopere manier om de identiteit van iemand vast te stellen, en kan dit ook op afstand doen zodat uw huurder zich hiervoor niet specifiek bij u moet melden. In één keer goed. Daarnaast borgt CheckedID dat er geen datalekken kunnen ontstaan tijdens het verificatieproces. U krijgt de data op maat voor uw doeleinden, dus zonder BSN en eventueel zonder pasfoto. Een (foto)kopie van het ID-document hebt u niet langer nodig.
Een datalek kan ontstaan als persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. De kans hierop wordt aanzienlijk vergroot door de manier waarop informatie van ID-documenten vandaag de dag vaak worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het fotograferen van ID-documenten op een smartphone: deze foto’s staan op de telefoon en worden vaak niet (tijdig) gewist en vervolgens automatisch gekopieerd naar de (persoonlijke) cloudopslag;
  • het opslaan van de foto op een PC om vervolgens te mailen of uploaden via een website: deze foto’s worden vaak niet (tijdig) van de PC verwijderd;
  • het kopiëren van een ID-document op een kopieermachine: de meeste kopieermachines hebben geheugens die niet regelmatig worden gewist;
  • het versturen en ontvangen van kopieën van ID-documenten via Whatsapp: deze blijven vaak zowel in de app staan maar worden ook gekopieerd naar de fotogalerij op de telefoon en geback-upt naar de (persoonlijke) cloud;
  • het versturen van kopieën van ID-documenten via email: deze blijven vaak in de mailbox staan en worden niet (tijdig) gewist.

In het kader van de AVG zijn dit onwenselijke situaties: u heeft als verwerkingsverantwoordelijke geen inzicht in en controle op waar persoonsgegevens zich bevinden.
Een ander nadeel van de huidige kopietje paspoort werkwijze is dat u vaak niet zeker weet of degene die u een ID-document toestuurt via bijvoorbeeld mail wel de eigenaar is van het document. CheckedID biedt u deze zekerheid wel.
Tenslotte ontvangt u als resultaat van de verificatie een beveiligd rapport waarmee u te allen tijde kunt aantonen dat de identiteitsverificatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

CheckedID realiseert significante kostenbesparingen voor u door:

  • Het betrouwbaar en zorgvuldig kunnen verifiëren van iemand op afstand waardoor niet onnodig tijd wordt verloren en kosten worden gemaakt met reizen en/of wachten;
  • Indien u al gebruik maakt van een digitale identiteitsverificatiedienst, het tot nul kunnen reduceren van het aantal rejects waardoor minder handlingskosten vereist zijn door uw medewerkers en uw huurders niet meerdere keren benaderd hoeven te worden;
  • Indien uw medewerkers de identiteitsverificatie handmatig uitvoeren, het niet meer hoeven trainen van uw medewerkers in het controleren van identiteitsdocumenten, en het vermijden van kosten voor controleapparatuur en documentatie;
  • Een significante vermindering van uw inspanningen om de opslag van persoonsgegevens die u wettelijk mag verzamelen inzichtelijk te maken en te houden. Zo hoeft u geen ingestuurde kopieën van ID-documenten meer te corrigeren of terug te sturen omdat de huurder bepaalde persoonsgegevens die u niet mag opslaan niet heeft afgedekt.

Kortom, gemak, snelheid én zorgvuldigheid. En u straalt uw professionaliteit uit richting uw huurders. Benieuwd hoe dit voor u zou kunnen werken? Zend ons vandaag nog een verzoek voor een afspraak!