identiteitscontrole voor HR-afdeling

CheckedID voor HR afdelingen

Als u nieuwe arbeidskrachten tewerkstelt, dient u hun identiteit vast te stellen. Deze verificatieplicht is vastgelegd in de Wet op de identificatieplicht (WiD). Alhoewel de wet geen concrete richtlijnen voor het vaststellen van een identiteit geeft, is het verstandig om dit zorgvuldig te doen. En ook zodanig dat u achteraf indien nodig kunt aantonen dat u dit zorgvuldig heeft gedaan.

CheckedID biedt hiervoor dé oplossing: een snelle, gebruiksvriendelijke én goedkope manier om de identiteit van iemand vast te stellen, maar doet dit ook op een zorgvuldige wijze door te borgen dat er geen datalekken kunnen ontstaan  tijdens het verificatieproces.
Een datalek kan ontstaan als persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. De kans hierop wordt aanzienlijk vergroot door de manier waarop informatie van ID-documenten vandaag de dag vaak worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het fotograferen van ID-documenten op een smartphone: deze foto’s staan op de telefoon en worden vaak niet (tijdig) gewist en vervolgens automatisch gekopieerd naar de (persoonlijke) cloudopslag;
  • het opslaan van de foto op een PC om vervolgens te mailen of uploaden via een website: deze foto’s worden vaak niet (tijdig) van de PC verwijderd;
  • het kopiëren van een ID-document op een kopieermachine: de meeste kopieermachines hebben geheugens die niet regelmatig worden gewist;
  • het versturen en ontvangen van kopieën van ID-documenten via Whatsapp: deze blijven vaak zowel in de app staan maar worden ook gekopieerd naar de fotogalerij op de telefoon en geback-upt naar de (persoonlijke) cloud;
  • het versturen van kopieën van ID-documenten via email: deze blijven vaak in de mailbox staan en worden niet (tijdig) gewist.

In het kader van de AVG zijn dit onwenselijke situaties: u heeft als verwerkingsverantwoordelijke geen inzicht in en controle op waar persoonsgegevens zich bevinden.
Een ander nadeel van de huidige kopietje paspoort werkwijze is dat u vaak niet zeker weet of degene die u een ID-document toestuurt via bijvoorbeeld mail wel de eigenaar is van het document. CheckedID biedt u deze zekerheid wel.
Tenslotte ontvangt u met CheckedID als resultaat van de verificatie een beveiligd rapport waarmee u te allen tijde kunt aantonen dat de identiteitsverificatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

CheckedID realiseert significante kostenbesparingen voor u door:

  • Het betrouwbaar en zorgvuldig kunnen verifiëren van iemand op afstand waardoor niet onnodig tijd wordt verloren en kosten worden gemaakt met reizen en/of wachten;
  • Indien u al gebruik maakt van een digitale identiteitsverificatiedienst, het tot nul kunnen reduceren van het aantal rejects waardoor minder handlingskosten vereist zijn door uw medewerkers en uw kandidaten niet meerdere keren benaderd hoeven te worden;
  • Indien uw medewerkers de identiteitsverificatie handmatig uitvoeren, het niet meer hoeven trainen van uw medewerkers in het controleren van identiteitsdocumenten, en het vermijden van kosten voor controleapparatuur en documentatie;
  • Een significante vermindering van uw inspanningen om de opslag van persoonsgegevens die u wettelijk mag verzamelen inzichtelijk te maken en te houden.

Kortom, gemak, snelheid én zorgvuldigheid. En u straalt uw professionaliteit uit richting uw nieuwe medewerkers. Benieuwd hoe dit voor u zou kunnen werken? Zend ons vandaag nog een verzoek voor een afspraak!