Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de CheckedID diensten. U kunt de actuele versie via onderstaande link raadplegen en eventueel opslaan.
De privacyverklaring is alleen in de Engelse taal beschikbaar.

CheckedID Privacy Statement