Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de CheckedID diensten. U kunt de actuele versie via onderstaande link raadplegen en eventueel opslaan.

CheckedID Privacyverklaring

Voor bezoekers van de websites van JanusID, waaronder www.checkedid.nl, is de volgende privacyverklaring van toepassing (in het Engels): JanusID websites privacy statement